Kdy provádět rekonstrukci a vložkování komínu

Pečlivě otvíráte komínovou klapku i dvířka popelníku, než přiložíte do kamen, a přesto vám vždy trochu kouře pronikne do místnosti? Může to být signál, že komín už netáhne, jak by měl, že dosluhuje. Co s tím?


Po revizi často následuje doporučení: vložkovat

Na kontrolu komínů by majitelé domů měli pamatovat hned po skončení topné sezony, a to nejen kvůli vyčištění průduchu. Pokud odborník upozorní na nefunkčnost komína, vysvětlí, proč se stav komínu bude dál zhoršovat, nebo dokonce varuje před nebezpečím požáru a doporučí rekonstrukci, je třeba jeho stanovisko brát vážně a opravu naplánovat.

Nejpoužívanějším způsobem nutné úpravy nebo rekonstrukce komínu je vložkování.

Komínová vložka zamezí průsaku vlhkosti, vodních par a spalin skrz plášť komínového tělesa. Příkladem takového nežádoucího průniku spalin jsou dehtové skvrny, viditelné na omítce starších komínů.

Kdy je nutné komín vyvložkovat

 • Komínový průduch je ve špatném technickém stavu, neodpovídá předpisům.
 • Průměr průduchu neodpovídá parametrům spotřebiče.
 • Přecházíme na jiné palivo.
 • Tah komínu je špatný.
 • Stěny komínového tělesa narušuje vlhko, kondenzát ze spalin.
 • V místnostech je cítit zápach spalin.
 • Původní průduch nebo vložka jsou na konci své životnosti.

Moderní spotřebič by ve starším jednovrstvém zděném komínovém tělese bez keramické či ocelové vložky dříve či později způsobil problém. V moderním topidle palivo hoří efektivněji a komínem odcházejí chladnější spaliny, které mohou v neprohřátém komínovém tělese kondenzovat.

Nejen havarijní stav, ale rovněž změna systému vytápění, například instalace moderního spotřebiče na biomasu apod., vyžaduje revizi komína a obvykle jeho vyvložkování.

Před vložkováním kominík posoudí stávající komínové těleso a rozhodne, zda je třeba opravit, ve které části a jak. Dnes k tomu používá nejen obvyklé zrcátko, ale také moderní techniku. Komínová sonda či kamera se uplatní zejména tam, kde je průduch zalomený nebo poškozený.

Výhodou je, že komín se vložkuje shora a bourací práce se provádějí jen v místě vyústění kouřovodu od spotřebiče do komína, kde se do vložky vsazuje tzv. T-díl. Bourá se rovněž u paty komínového tělesa, a to kvůli montáži spodního zakončení vložky. To tvoří jímka na kondenzát a obslužná vymetací dvířka.

Které komínové vložky nabízí trh

Nabídka je velká a stále se rozšiřuje. Existují vložky

 • hliníkové,
 • z nerezového plechu,
 • keramické s vysokou životností,
 • ale i plastové vložky pro spaliny s teplotami do 120, 130, případně 160 °C.

Výběr typu a materiálu vložky mj. ovlivňuje, zda je komínový průduch zcela rovný či z různých příčin uhnutý, jaká bude provozní teplota spalin, do jaké míry budou kondenzovat, zda odcházejí od spotřebiče podtlakem či přetlakem aj.

Kontakt

Tomáš Jemon Za Prachárnou 27
586 05 Jihlava
IČO: 88810623
E-mail: t.jemon@seznam.cz
tel.: 736 268 920

David Jemon Ke Střelnici ev.č. 5315
586 01 Jihlava
IČO: 88810712
E-mail: davidjemon@seznam.cz
tel.: 604 845 414

Karel Jemon Za Prachárnou 27
586 05 Jihlava
IČO: 74983784
tel.: 605 007 900

Najdete nás