Takhle by to nemělo vypadat

Zanesený kouřovod od plynového kotle.


Částečně ucpaný komín na plynná paliva.


Frézování komína

V komíně se vytvořila vrstva dehtu. Usazování dehtu je nejčastěji způsobené spalováním vlhkého dřeva (mělo by vysychat cca 2 roky záleží na druhu dřeva) spalováním odpadu nebo předimenzovaným kotlem a nedostatečným přívodem vzduchu pro hoření. Většinou nezbývá nic jiného něž dehet z komína odfrézovat speciální frézou. Nebo také kominík může komín vypálit, pokud to však jeho technický stav dovolí. Vypalování komína smí provádět pouze oprávněná osoba za pomocí další, poučené osoby. Termín vypalování komínů oznámí provozovatel spalinové cesty místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje písemně nejméně 5 pracovních dnů před dnem, kdy se vypalování má provést.


Výstavba zděných systémových komínů Schiedel


Instalace třívrstvých kovových komínů v Jihlavě


Takhle by to nemělo vypadat


Vložkování komína na pevná paliva v Jihlavě


Vložkovaní komína na pevná paliva


Vložkování komína ohebnou komínovou vložkou na pevná paliva


Instalace fasádního třívrstvého kovového komína na pevná paliva


Výstavba třívrstvého kovového komína na pevná paliva


Výstavba třívrstvého kovového komína ve zděném průlezném komíně na pevná paliva


Takhle by to nemělo vypadat


Vložkovaní komína oválnou vložkou na pevná paliva, zaomítání komínového tělesa v půdním prostoru


Další

Kontakt

Tomáš Jemon Za Prachárnou 27
586 05 Jihlava
IČO: 88810623
E-mail: t.jemon@seznam.cz
tel.: 736 268 920

David Jemon Ke Střelnici ev.č. 5315
586 01 Jihlava

Karel Jemon Za Prachárnou 27
586 05 Jihlava
IČO: 74983784
tel.: 605 007 900

Najdete nás